دستور ایجاد ربات جدید ( newbot/ )

برای ایجاد ربات جدید از دستور newbot/ استفاده کنید.

بات لند از شما یک نام و نام کاربری می خواهد .

نام برای معرفی و نمایش به کاربران است.

نام کاربری برای جست و جو ربات شما است.

پس از ثبت موارد بالا ، بات لند یک پیام حاوی توکن دسترسی برای شما ارسال می کند.

توکن دسترسی

توکن دسترسی یک رشته شامل حروف و اعداد است (مثال : cda9d60b-f8e0-4c6e-9697-4d2dd31m3f87 ) که برای احراز هویت ربات شما در آیگپ لازم است. این توکن را امن نگه دارید و آن را در جایی دور از دسترس دیگران ذخیره کنید، زیرا با در اختیار داشتن آن هر کسی می تواند ربات شما را کنترل نماید.

img

img


زمانی که میخواهید از API استفاده نمایید توکن را در قسمت headers به صورت زیر قرار دهید :

headers :{ Authorization: "Bearer {{YOUR_BOT_TOKEN}}" }