معرفی بات لند

بات لند

بات لند یک ربات است که بر همه ی بات ها در آیگپ نظارت می کند. این ربات به شما کمک می کند ربات های جدید ایجاد کنید و تنظیمات را برای موارد موجود تغییر دهید.

برای پیدا کردن بات لند در آیگپ، نام کاربری botland@ را جست و جو کنید. گزینه‌ی شروع START را انتخاب کنید.

برای شما لیستی از دستورات برای ساخت و کنترل بات ها نمایش داده می شود که در ادامه تمام بخش‌ها توضیح داده شده است.